Да разбираме кожата и да се грижим за нея и нейните нужди: това е основата на екобиологичния ни принцип, който използваме за разработването на продуктите ни. Вече повече от 40 години разглеждаме кожата като екосистема, изградена от клетки, които са в постоянно взаимодействие помежду си и със средата. 

 • Aurélie Guyoux, R&D director at NAOS
  Орели Гийу, Научен директор - NAOS.

  Начинът, по който разработваме продуктите си, ще ни позволи да намалим количеството на слънцезащитни продукти в околната среда. Например, разработваме много високо устойчиви слънцезащитни продукти, за да осигурим това те да останат върху кожата. 
  И все пак сме загрижени за въздействието, което продукти могат да окажат върху околната среда.

  Орели Гийу, Научен директор - NAOS.

В BIODERMA следваме три основни ангажимента, за да създадем нетоксични слънцезащитни продукти, които зачитат както кожата, така и водните екосистеми.

Слънцезащита съобразена с природата

И морската, и сладката вода, са богати на биоразнообразие, на което съставките на слънцезащитните продукти могат да повлияят негативно. Без значение дали плуваме в океана или вземаме душ вкъщи, накрая тези продукти влизат във водния цикъл. Ето защо, от ключово значение е да се измери въздействието на нашите продукти по време на целия им жизнен цикъл, да се вземат предвид всички различни видове вода и водни екосистеми, с които продуктите ни могат да бъдат в досег. Тестваме завършените си формули, за да сме сигурни, че нашият продукт зачита живота и водните екосистеми.

Този надпис гарантира безопасността на слънцезащитните ни продукти за водните екосистеми, включително коралите

(Отсъствие на токсичност върху водните екосистеми (оценка върху корали, микроводорасли NF ISO 10253, дафния OCDE 202)).

Coral Safe logo

Класическа защита

Чувствителна кожа Фотозащита и тен

Photoderm BRONZ Huile sèche SPF30

(Все още няма отзиви)

Първото сухо олио SPF30, което активира и удължава естествения тен.

За кого?

Възрастни

Можете да откриете CORAL SAFE надписа върху всички продукти, които са преминали тестовете ни за екотоксичност, които се провеждат на 3 различни форми на воден живот:

Коралите са живи организми, а рифовете, които те създават, съставляват едва 0,1%-0,2% от повърхността на океаните: общо около 3000 км по света – колкото площта на Италия!

Но не бива да бъдат подценявани заради малкия си размер: коралите са дом на 25% от морския живот на планетата! Те са основата за формирането на други екосистеми. Всъщност, кораловите рифове са важен източник на храна и осигуряват около 10% от уловената риба по целия свят.

Коралите съжителстват в хармония с микроводораслите. Но когато стресът от околната среда стане твърде силен, те изхвърлят тези микроводорасли и умират.

Те също са и основна физическа бариера на бреговете: те абсорбират енергията на вълните и намаляват вредата в случай на природни бедствия. Те защитават както екосистемите между рифовете и бреговете (лагуни, морски тревни корита), така и населените места по крайбрежието.

Коралите са полезни за световните екосистеми. За съжаление, с годините те стават все по-изложени на опасност. Заплахите за тях могат да бъдат природни – като болести, вредители и бури. Но други заплахи са причинени от човечеството: промяната в климата, покачването на температурата в океаните, химикали, като тези, които са потенциално в състава на слънцезащитните продукти. 

Ето защо в BIODERMA искаме да сме сигурни, че нашите продукти няма да имат въздействие върху жизнеспособността на коралите. 

 

Безопасна слънцезащита за кораловите рифове

Повечето структури, които наричаме „корали“, са в действителност съставени от хиляди миниатюрни коралови създания, наречени полипи.

Провеждат се тестове върху коралови фрагменти, за да се измери влиянието на слънцезащитните продукти, чрез наблюдение на ретракцията (свиването) на тези полипи и избелването на фрагментите след 48-часово и 96-часово излагане на проба от продукта. 

Ако продуктът не причини ретракция или избелване, значи покрива 1 от 3-те ни критерия за екотоксичност. 
 

Безопасна слънцезащита за кораловите рифове

Морските водорасли са живи организми с основна роля във въглеродния цикъл. В действителност, те са способни на фотосинтеза на кислород, като по този начин допринасят за ограничаване на парниковия ефект.

Те са също и много важни организми във водната екосистема, тъй като изграждат основата на хранителната мрежа на океана. Те подпомагат здрави популации от риби и ракообразни, като им осигуряват местообитание, действайки като развъдник на биологичното разнообразие.

Слънцезащита безопасна за морски водорасли

Използвайки метода NF ISO 10253, който тества скоростта на растежа на клетките на водорасли (Phaeodactylum tricornutum) след 72-часово излагане на проба от съставките на продукта. За този тест използваме много по-висока концентрация на съставки, отколкото тази, на която водораслите ще бъдат изложени в естествения си хабитат, за да осигурим още по-ограничен ефект на практика. 

Ако продуктът не влияе на растежа на морските водорасли, значи покрива втория от нашите 3 критерия за екотоксичност. 
 

Слънцезащита безопасна за морски водорасли

Тези организми, още познати като Daphnia magna Straus, са част от сладководните екосистеми. Те са с размер от няколко милиметра до няколко микрона.

Въпреки микроскопичния си размер, те са основата на хранителната верига на повечето езера и следователно играят ключова роля за поддържане на баланса на водните екосистеми.

Тъй като те са източник на храна за много малки риби и други форми на воден живот, липсата на Daphnia може да причини спад в тези рибни популации, както и свръхрастеж на водорасли, тъй като дафнията се храни с тези растения.

Ето защо в BIODERMA искаме да се уверим, че нашите продукти не оказват влияние върху жизнеспособността на сладководния планктон.

Тестове на слънцезащита върху сладководна вода

Използваме метода OECD 202 за Daphnia magna Straus, който определя нивото на токсичност на продукта въз основа на реакцията на млада дафния или водни бълхи. Измерва се подвижността им след 24 часа и 48 часа, за да се определи концентрацията, при която те са обездвижени.

Ако след 48 часа Дафния не са обездвижени, продуктът преминава третия от критериите ни за екотоксичност и се счита за нетоксичен и неопасен за околната среда. 
 

Тестове на слънцезащита върху сладководна вода

Защо тези тестове?

Провеждането на тези тестове по отделно ни позволява да наблюдаваме въздействието на съставките върху средата, както и на завършената формула, за да създадем слънцезащитен продукт, който е безопасен за рифовете и взема предвид околната среда. 
Да тестваме върху тези 3 основни вида е като да тестваме върху цялата водна екосистема, тъй като те зависят едни от други.

Позволява ни да разработваме продукти с възможно най-ниско въздействие и възможно най-малка екотоксичност, без отрицателни ефекти върху кожата, нито върху околната среда, с която кожата ни влиза в контакт, особено върху водните екосистеми, що се отнася до  слънцезащитните продукти.
 

dermatologist recommended sunscreen

Като определяме екотоксикологичния профил на всяка съставка, ние можем да създадем слънцезащитни продукти, които са безопасни са околната среда, използвайки само онези съставки, които имат минимално въздействие върху водните екосистеми. 
Разработваме формулите си, следвайки екобиологичните принципи, науката за взаимодействието, за да определим как те ще взаимодействат с кожата и с водните екосистеми. 

Благодарение на продължително изследване, откриваме нарастващите негативни ефекти от някои слънцезащитни филтри. Острови с богато водно биоразнообразие като Палау и Хавай вече са забранили употребата на определени филтри, които могат да бъдат вредни за околната среда. 

Докато на пазара на слънцезащитни продукти се предлагат над 30 слънцезащитни филтри, ние в NAOS формулираме нашите продукти, като използваме само 10, съгласно специфична харта на NAOS, с постоянната цел да намалим нашето въздействие върху околната среда.

Добре е да се знае

В резултат от това, вече не използваме:

 • Хидроразтворими филтри, които могат да се отмият в океаните
 • Ethylhexyl methoxycinnamate (етилхексил метоксицинамат) (известен също като OMC или октиноксат (octinoxate))
 • Benzophenone-3 (бензофенон-3, още известен като оксибензон (oxybenzone))
 • 4-метилбензилиденкамфор (4-methylbenzylidenecamphor (4-MBC))

Нашата цел: да открием и разработим нови съставки, които да увеличат естествената способност на кожата да се защити от вредните ефекти на слънцето. 

Искате ли да научите повече за състава на нашите слънцезащитни формули, океано-съобразни и безопасни за кораловите рифове, и за други наши екосъобразни продукти?
Посетете AskNAOS.com за повече информация за нашата дейност и подход. 

Photoderm products respects the ocean

Жан-Ноел Торел, основател на NAOS, запален дълбоководен водолаз и с изключителна страст към морето, е и човекът, който поставя NAOS на пътя на запазването на морската среда.

NAOS подкрепя морските биолози от асоциацията Andromède Océanologie, които са развили уникална експертиза в областта на морските екосистеми в Средиземноморието (Франция, Гърция, Италия и Испания). Те провеждат значими инициативи по подводно картографиране с цел запазването и възстановяването на ливадите Посидония. 

Защо Посидония? Защото тези подводни ливади имат значителна екологична роля, улавяйки 4 до 5 пъти повече въглерод от другите видове морски цъфтящи растения, и са основна и съществена подводна екосистема. 

Асоциацията Andromède Océanologie е разработила DONIA – приложение за закотвяне и навигиране, достъпно за широката публика, което предлага на потребителите нова картография на океаните, така че те да могат да пускат котва извън коритата на ливадите Посидония. 

Същевременно Andromède Océanologie работи и по проекта REPIC, който се състои в операции по трансплантация на тези растения в ограничените зони за акостиране, които са претърпели унищожаване.