Благодарение на екобиологията ние разглеждаме кожата като екосистема, съставена от клетки, които са в постоянно взаимодействие помежду си и със средата. 
За нас това означава да бъдем ангажирани в това да уважаваме всички живи същества и да се отнасяме внимателно към въздействието, което нашите продукти могат да имат върху всички екосистеми, включително водните екосистеми.

Ето защо, като бранд на NAOS, ние подкрепяме екипи от морски изследователи, работещи за опазването на тези важни източници на биологично разнообразие. 
Конкретен такъв ангажимент е възстановяването на ливадите Посидония (Posidonia), в партньорство с асоциацията Andromède Océanologie.

 

Andromède logo

marine biologist

Andromède Océanologie е изследователски център за морска биология, който през последните 20 години работи неуморно за предпазването на морската среда. Техния научен клон следи отблизо биоиндикаторите на качеството на водните и бреговите екосистеми, в частност вземайки предвид ключови водни видове като ливадите Посидония. 
Работата им в областта на картографията им позволява да изчислят площта на ливадите Посидония, както и да наблюдават признаците на разпада им през годините. 

posidonia oceanica

Posidonia oceanica, или ливадите Посидония, е цъфтящ вид морска трева с произход от Средиземно море. Има 80 000 хектара ливади Посидония само във френското Средиземноморие. 

seagrass

Ливадите Посидония е значима подводна екосистема, съществена за Средиземноморието. Също така е доста специфична, тъй като нито едни други подводни организми не могат да изпълнят тяхната роля. 

Някъде познати като „белите дробове на Средиземноморието“, ливадите Посидония са основен източник на кислород в крайбрежните региони. 

Подводните ливади Посидония също така улавят 4 до 5 пъти повече въглерод от други морски цъфтящи растения, и така помагат за смекчаването на последиците от промените в климата. 

Съществуването на Посидония е важен маркер за замърсяването, тъй като те виреят в чисти води. Ливадите Посидония са важни за борбата с ерозията на бреговата линия, тъй като те са по-ефективни от създадените от човека антиерозионни бариери за поддържане на бреговете непокътнати чрез поглъщане на въздействието на набъбването на морето и улавяне на утайката.

Ливадите Посидония са и място, където определени видове като риби, мекотели и ракообразни, произвеждат или снасят яйцата си и така стават развъдник за някои видове.

Защо ливадите Посидония?

Посидония оказват влияние на всяко ниво от морската екосистема в Средиземноморието, от развъдниците на риби, които живеят и се хранят в ливадите, до бреговете, които хората използват всеки ден. Това е една от най-важните екосистеми в морето, но тя е и под постоянна заплаха от човешката дейност, в частност от котвите на корабите и от веригите, които нарушават и изкореняват посидонията. 

В резултат, покрай бреговете на Жуан-ле-Пен има се наблюдава повече от 30% разрушаване на ливадите Посидония само през последните 5 години. Ако тенденция продължи с този темп, Посидония ще изчезне напълно само за няколко години. 

  • Laurent Ballesta, marine biologist
    Лоран Балеста, Биолог фотограф - Andromède Océanologie.

    Във всяка наука илюстрирайте и споделяйте чрез подводни изображения; и всяко изображение трябва да показва научен интерес и да има значение.

    Лоран Балеста, Биолог фотограф - Andromède Océanologie.

Закотвянето на кораби на ливадите Посидония е незаконно, но как е възможно корабните екипажи да знаят къде да не пускат котва и къде се намират? Ето защо от Andromède създадоха DONIA, приложение, предоставящо информация за закрепване и навигация, което предлага достъп до обширното подводно картографиране благодарение на екипа на Andromède, което им позволява да се закотвят извън ливадите Посидония.
 

anchoring outside posidonia

Каква е ролята на NAOS?

Приложението DONIA е безплатно и достъпно за всички, но винаги трябва да се актуализира с най-новото подводно картографиране. NAOS осигурява финансиране на Andromède, за да поддържа тази информация възможно най-актуална. По този начин корабите ще получават актуална информация къде е възможно тяхното закотвяне.