Allez au contenu Allez à la navigation

Не, защото те са много ефикасни. Продължителността на лечението трябва да бъде достатъчно дълга за да доведе до напълно изчезване на пораженията върху кожата.
Преждевременното спиране на лечението може да се окаже контрапродуктивно. Задължително е да се съблюдават предписанията на вашия лекар.